Situational Leadership® II (SLII®) – Ситуационно лидерство II е най-изчерпателният и практичен метод в света за ефективно управление и развитие на хора, време и ресурси.

Situational Leadership® II (Ситуационно лидерство II) е процес за развитие на хората, в течение на времето, чрез осигуряване на ефективно лидерство, за да могат те да постигнат най-високото си ниво на изпълнение в работата. SLII® (Situational Leadership® II) се основава на връзката между нивото на развитие на човека (различни комбинации от компетентност и ангажираност) за определена цел или задача и лидерския стил (различни комбинации от директивно и подкрепящо поведение), който лидерът използва.


Situational Leadership® II (Ситуационно лидерство II) е процес за развитие на хората, в течение на времето, чрез осигуряване на ефективно лидерство, за да могат те да постигнат най-високото си ниво на изпълнение в работата. SLII® (Situational Leadership® II) се основава на връзката между нивото на развитие на човека (различни комбинации от компетентност и ангажираност) за определена цел или задача и лидерския стил (различни комбинации от директивно и подкрепящо поведение), който лидерът използва.

Situational Leadership® II Model

Има четири лидерски сила и четири нива на развитие в модела на Situational Leadership® II. Горната част на модела илюстрира четирите лидерски стила - Директивен, Коучинг, Подкрепящ и Делегиращ. Тези лидерски стилове съответстват на четирите нива на развитие – D1, D2, D3 и D4, показани в областта на нивото на развитие в долната част на модела.

Целта на Situational Leadership® II е съответствие на подходящ лидерски стил спрямо нивото на развитие на служителя по отношение на определена цел или задача.

Ползи за лидерите и за служителите

SLII® дава на лидерите модел и инструменти за установяване на открита комуникация и изграждане на уверени в себе си хора, общ език, процес и път за изграждане на лидерството в организацията. Това е специална програма, която показва връзката на целите на Вашите служители и корпоративните цели. Ситуационното лидерство учи лидерите да правят много повече, отколкото да отговарят на предсказуеми ситуации със заучени приложения на техните умения. Целта е лидерите да анализират, определят състояния и нива на развитие, мислят и прилагат ефективно концепцията за лидерството във всяка ситуация.

Ситуационно лидерство II е повече от модел за ръководене и развитие на хората. SLII® насърчава активните разговори в дух на партньорство, хората се научават да поемат отговорност за собствените си решения и роля. Лидерите разбират, че ролята им е да осигуряват на служителите каквото е необходимо – ясни цели, насоки, подкрепа, обучение, обратна връзка и признание, да им помагат да определят сами насоката на действията си и да стават по-мотивирани и самостоятелни.

От друга страна, служителите разбират, че собственото им поведение определя лидерския стил. По този начин Situational Leadership® II (Ситуационно лидерство II) става средство, което те използват, за да поискат помощта, от която се нуждаят за своето развитие.

Резултати

Прилагането на SLII® води до развитие на компетенциите на служителите и тяхната ангажираност. В резултат на Situational Leadership® II (Ситуационно лидерство II) лидери и служители имат открита комуникация, честотата и качеството на разговорите за изпълнението в работата и развитието се увеличават и организацията развива и задържа най-талантливите си служители.

За кого е подходящо обучението?

За всички настоящи и бъдещи мениджъри, лидери на проекти, млади таланти, потенциални и перспективни служители.

Какви са етапите при подготовката и провеждане на Situational Leadership® II?

В сътрудничество с нашите клиенти планираме програми и действия, ориентирани към постигане на резултати:

  1. Проучвателна фаза – Изграждаме с нашите клиенти обща картина на желаното постижение и как ще изглежда крайният резултат, осигуряваме подкрепата на висшия мениджмънт на проекта, адаптираме материалите и организацията на обучението към специфичните нужди на участниците. Определяме индикаторите, по които ще следим и измерваме успеха на програмата за развитие на мениджърите.

  2. Обучение – Класическо интерактивно занимание в зала с възможност за учене и практическо упражняване. Преди обучението участниците работят по програма за предварителна подготовка.

  3. Коучинг за поддържане на наученото – Индивидуални занимания за затвърждаване на наученото (коучинг). Това е самостоятелна работа за прилагане на наученото в практиката с наблюдението и съветите на водещия на обучението. Тези сесии учат как да се прилага наученото в залата в конкретни ситуации на работното място, за да се постигат оптимални резултати.