Situational Self Leadership – Ситуационно самоуправление

Преди години управлението на хора разчиташе главно на силата на длъжността, за да се изпълни работата. Сега развитието на работните отношения е в посока от власт на мениджъра към овластяване на служителите – това е пътят към работна среда, основана на мотивация и компетентност. Организациите повече от всякога зависят от приноса на всеки един от служителите си, от тяхната инициативност да преминат от регистриране на проблеми към решаване на проблеми. Situational Self Leadership (Ситуационно самоуправление) ще Ви помогне да развиете необходимите умения, за да успеете в света на овластените хора.

Situational Self Leadership ще Ви накара да се замислите защо ходите всеки ден на работа. Ако единствената причина е “за пари” може би Вие пропускате големи възможности. Изследвания показват, че 75% от времето, в което са будни, пълнолетните хора свързват с работата си – приготвят се да отидат на работа, пътуват до работното си място, работят, връщат се, говорят за работата си, мислят за нея. Може би Вие общувате по-често с колегите, с които работите, отколкото с любимите хора в личния си живот. Вашето работно място е може би и Вашето основно общество. Ето защо чувството на удовлетвореност и задоволство от работата е толкова важно за качеството на живота Ви.

Като резултат от програмата Situational Self Leadership участниците ще могат да:

  • Изяснят своите най-важни отговорности и да потвърдят SMART целите си;
  • Открият и работят за отстраняване на пречките за тяхното най-добро представяне в работата;
  • Определят своите най-силни страни и да ги използват за постигането на целите си;
  • Сътрудничат на своя мениджър, за да получат необходимите насоки и подкрепа за постигане на целите си;
  • Определят нивото си на развитие и активно да търсят съответстващ лидерски стил от своя мениджър;
  • Търсят необходимата обратна връзка за подобряване на представянето си в работата;
  • „Продават” своите решения на проблеми и да преговарят за своята автономност.

За кого е подходящо обучението?

За всички настоящи и бъдещи мениджъри, лидери на проекти, млади таланти, потенциални и перспективни служители.

Какви са етапите при подготовката и провеждане на Situational Self Leadership?

В сътрудничество с нашите клиенти планираме програми и действия, ориентирани към постигане на резултати:

  1. Проучвателна фаза – Изграждаме с нашите клиенти обща картина на желаното постижение и как ще изглежда крайният резултат, осигуряваме подкрепата на висшия мениджмънт на проекта, адаптираме материалите и организацията на обучението към специфичните нужди на участниците. Определяме индикаторите, по които ще следим и измерваме успеха на програмата за развитие на мениджърите.

  2. Обучение – Класическо интерактивно занимание в зала с възможност за учене и практическо упражняване. Преди обучението участниците работят по програма за предварителна подготовка.

  3. Коучинг за поддържане на наученото – Индивидуални занимания за затвърждаване на наученото (коучинг). Това е самостоятелна работа за прилагане на наученото в практиката с наблюдението и съветите на водещия на обучението. Тези сесии учат как да се прилага наученото в залата в конкретни ситуации на работното място, за да се постигат оптимални резултати.