Situational Team Leadership (STL) – Ситуационно лидерство на екип

Историческа е необходимостта хората да работят заедно и да си сътрудничат за постигане на общи цели – от лова на мамути в първобитните общества до днешния свят на високите технологии. Днес дори е възможно членовете на един работещ екип да не са се виждали никога лице в лице. Светът става все по-малък и все по-сложен. Необходимо е лидерите да разбират механизма и динамиката на работата в екип, за да постигнат успех.

Програмата Situational Team Leadership е създадена да помага на организациите да изградят успешни екипи, основани на сътрудничество и постигащи високи резултати в общата работа. Тази програма предоставя процес, по който може да се организира работата в екипи, помага да се установи ефективна комуникация, дава началото на ефективна дейност, изгража доверие сред членовете на екипа и насърчава хората да си съдействат.

Целта е мениджърите да придобият необходимите знания и лидерски умения за развитието на високопродуктивни екипи.

Situational Team Leadership Model

Моделът Situational Team Leadership показва съответствието на нивото на развитие на екипа и лидерския стил. Нуждите на екипа се променят в процеса на развитието му. Екипът преминава през различни нива и това изисква подходящ лидерски стил, който отговаря на изискванията на всеки един етап. Мениджърите трябва да проявяват гъвкавост и да използват разнообразни лидерски поведения на основата на нуждите на екипа във всеки един конкретен момент.

Ситуационното лидерство на екип учи лидерите да:

 • Направят сравнение на своите екипи с високопродуктивните екипи;
 • Изработят харта на екипа;
 • Определят етапите на развитие на екипа и избират подходящ стил  на управление;
 • Уважават и ценят приноса на всеки член на екипа;
 • Развият ефективна комуникация;
 • Използват максимално всяка възможност за успех.

Резултати

 • Подобрява се продуктивността в работните екипи;
 • Нов старт за екипи, които изпитват силни затруднения с изпълнението на проектите си;
 • Изграждане на корпоративна култура, фокусирана върху участието, новаторството и творчеството на членовете на екипа;
 • Използване на различни лидерски поведения, които отговарят на променящите се нужди на развиващия се екип;
 • Разбиране за динамиката на екипа и моделите на поведения, които се проявяват в екипа –  ключови при определянето на нивата на развитие на екипа.
 1. Проучвателна фаза – Изграждаме с нашите клиенти обща картина на желаното постижение и как ще изглежда крайният резултат, осигуряваме подкрепата на висшия мениджмънт на проекта, адаптираме материалите и организацията на обучението към специфичните нужди на участниците. Определяме индикаторите, по които ще следим и измерваме успеха на програмата за развитие на мениджърите.

 2. Обучение – Класическо интерактивно занимание в зала с възможност за учене и практическо упражняване. Преди обучението участниците работят по програма за предварителна подготовка.

 3. Коучинг за поддържане на наученото – Индивидуални занимания за затвърждаване на наученото (коучинг). Това е самостоятелна работа за прилагане на наученото в практиката с наблюдението и съветите на водещия на обучението. Тези сесии учат как да се прилага наученото в залата в конкретни ситуации на работното място, за да се постигат оптимални резултати.

За кого е подходящо обучението?

За всички настоящи и бъдещи мениджъри, лидери на проекти, млади таланти, потенциални и перспективни служители.

Какви са етапите при подготовката и провеждане на Situational Team Leadership (STL)?

В сътрудничество с нашите клиенти планираме програми и действия, ориентирани към постигане на резултати: