Отзиви от клиенти

За мен Ситуационно лидерство II ускорява процеса на постигане на резултати и го съчетава с постоянно усилие, насочено към развитието на членовете на екипа. Това ми помага да извличам най-доброто от моите служители, да ги развивам, да мога да делегирам, да не „гася на пожари“ и да допринасям повече за клиентите и за компанията. Като оперативен и мениджърски подход, SLII се оказва успешен. Това е умен подход и води до изпълнение на задачите.

For me Situational Leadership II streamlines the process of getting results and combines it with constant effort targeted at developing the members of the team. Ultimately this helps me get the best out of my people, grow them, be able to delegate to them, get out of fire-fighting mode and deliver more value for the customers and for the company. As an operational and managerial approach, SLII works. It is smart and gets things done.
—Явор Петков, SAP Labs
Мениджър развитие
След като преминах обучението по ситуационно лидерство, мога да кажа, че това е най-прагматичният, практически ориентиран метод за обучение, който помага да направиш хората си успешни. Този модел ми показа какво значи да отключваш скрития потенциал на всеки човек в екипа.

Ако трябва да се напише в едно изречение най-важният „урок” от обучението по ситуационно лидерство, той е, че никой не може да бъде успешен, ако използва само един лидерски стил. Обучението бе за мен като доза силно кафе, което кара ума да работи по-фокусирано, насочен към постигане на резултати.
—Димитър Лъжов, Гръцки бизнес съвет в България HBCB
Изпълнителен Директор
The Blanchard Situational Leadership model was one introduced to me and my peers during Officer Leadership training as part of our leadership development program in the Canadian Armed forces. The model has proven applicable in invaluable during my entire twenty year leadership career. Tt has taught me to assess varied situations prior to taking a course of action that could impact upon my business and my team. It is wonderful to see that Situational Leadership has finally found its way to our Bulgarian market as this is one of the great areas of managerial deficit which still urgently needs to filled in order to enable our local talent to properly identify a situation and react appropriately thereafter.

За първи път моделът Ситуационно Лидерство на Blanchard ни беше представен, на мен и моите колеги, по време на обучение по лидерство за офицери, част от програмата за развитие на лидери в Канадските въоръжени сили. Моделът се оказа приложим и изключително ценен в цялата ми 20-годишна лидерска кариера. Той ме научи да оценявам различни ситуации преди да предприемам действия, които биха могли да окажат влияние върху бизнеса и екипа ми. Чудесно е, че моделът Ситуационно лидерство най-накрая е представен и на българския пазар, тъй като тук имаме огромен управленски дефицит, който е наложително спешно да бъде преодолян, за да се помогне на талантливите хора в страната да определят точно дадена ситуация и след това да действат според нея.
—Кирко Кирков, RO SANDOZ d.d.
Генерален Директор
Това, което за мен прави едно обучение успешно, е способността да те накара да се почувстваш „неудобно” – в началото, когато разтърси стандартните ти представи и те предизвика да опиташ нещо ново, а в края – когато ти позволи да се погледнеш отстрани и с нови очи да видиш себе си. Обучението на Бланчард по ситуационно лидерство за мен успя и в двете посоки. И аз, както много други, в стремежа си да се подготвя като млад мениджър, съм се сблъсквала неведнъж с формулировката „мениджмънт срещу лидерство”. Ценността на ситуационното лидерство в този формат идва от по-различният поглед на лидерството като на практически инструмент за успеха на мениджъра и неговия екип – инструмент, който прилаган правилно, прави тази една четвърт от живота ни, която прекарваме в офиса, много по-лесна и приятна за всички.
—Ваня Тенева, Пощенска Банка
Началник отдел Обучение и развитие,
Управление Човешки ресурси
Мечтая да имам екип от енергични хора, които могат да изпълнят поставените цели. Дори по-добре, отколкото съм ги формулирала. Без да е необходимо да им давам подробни инструкции, да проверявам всяка стъпка, или да ги окуражавам непрекъснато...

Експертите в екипа винаги могат да се справят? Новаците могат наистина да свършат всичко, както си мислят? Някои колеги изглежда нито искат, нито могат да се справят с поставените задачи. Други сякаш не могат да вземат решение как да действат и винаги търсят потвърждение.

Хората се нуждаят от точната доза напътствия, подкрепа и признание в точния момент.

Ситуационно лидерство ІІ ми показа как мога да развивам служителите си:
  • Да преведа новопостъпилият ентусиаст през сблъсъка с реалните трудности;
  • Да му помогна да преодолее съмненията в себе си;
  • И накрая да се почувства горд от знанията и уменията си.
—Албена Дуралиева, АУРУБИС АД
Мениджър Аналитична лаборатория
“Zdravko, aim high!” ( „Зравко, стреми се високо!”) - това ми написа като посвещение д-р Кен Бланчард в една от забележителните си книги, която му поднесох за автограф по време на международна конференция, посветена на обслужване на клиентите. Още от поредицата „Едноминутния мениджър” до по-късните му работи по ситуационо лидерство, знанията, получени от неговите книги и презентации са ме напътсвали в работата ми и са ме стимулирали да се стремя към професионално съвършенство. В тях намирам отговор на въпроси като - „кое стимулира хората към поведение, което остава приятен спомен в клиента”, ”как да предлагаме обслужване, което очарова хората”, „как да изградим добри взаимоотношения с клиентите си”. От тях съм възприел и разбирането, че ключът не е само в знанието, а е най-вече в настойчивостта да прилагаш това знание всеки ден и да правш нещата да се случват, осъзнавайки че можеш да “управляваш клиентите”, но можеш да управляваш своите екипи и най-вече себе си.

Едно от най важните неща в моята работа е разбирането, че перфектното обслужване означава да отидеш по-далеч от очакваното. Често това може де бъде просто една добра дума, усмивка, някоя уместна бележка или телефонно обаждане – точно така, както е в обикновените човешки взаимоотношения. Това, заедно с факта, че единственото нещо, което конкуренцията не може да копира и отнеме са взаимотоношенията, впечатленията и изграденото доверие със спечелените клиенти, придават особената важност на отношенията „менижъри – служители” в обслужващата организация.

От д-р Бланчард добих увереността, че лидерството не е нещото, което показваш пред другите, а е нещото, което правиш заедно с хората си. Лидерите, насочени към обслужване акцентират върху въвличането на служителите и делегирането на отговорности, паралелно с грижите за тяхното развитие, системно предават знанията си, оценяват както резултатите, така и взаимотоношенията, постоянно изграждат дългосрочно доверие в екипа. Не случайно всеки нов тим лидер в екипа за обслужване на клиенти на М-Тел получава от мен екзмпляр от „Едноминутния менижър”.

В много от работите на д-р Бланчард се подчертава, че изграждането на позитивната връзка „служител – клиент” не трябва да се възприема като задължение, а като осъзнат вътрешен избор на работещия в тази сфера. Или с други думи, перфектното обслужване трябва “да ти идва отвътре”. Хората не могат да бъдат заставени да полагат изключителни грижи. Мениджърите могат само да подбудят желанието им за това, да създадат благоприятна среда и след това да окуражават превъзходното обслужване. Всяка работна позиция има своите конкретни задължения и обем от необходими действия, но ние сме много повече от това. Тези, които идват с “душа и сърце” на работа, показват собствени идеи и дарба за споделяне на различното за всеки чевек възприемане на околния свят. Една от уникалните способности, които развиват хората, доставящи отлично обслужване, е да изслушват търпеливо, да разбират дълбоко същността на проблемите на другите и в този процес да се освободят от своето его. Тогава превъзходното обслужване е налице и те изпитват радостта всеки ден да правят ежедневието на някого по-лесно и приятно.

А това е една страхотна професия!
—Здравко Георгиев, М-Тел
Директор “Обслужване на клиенти”
За мен обучението беше изключително интересно с ясна практическа насоченост.
Многото дискусии и упражнения помагат на участниците да осмислят и упражнят усвоеното. Богатият мениджърския опит на обучаващите им позволява да споделят примери за това как те самите са го използвали в различни ситуации и показва връзката между теорията и прилагането й.

Ключов момент за мен е да си задавам въпроса от какво има нужда служителят във всяко ниво на развитието си и подходът ми до голяма степен се решава от отговора на този въпрос. И да не забравям, че това важи за конкретната задача/проект, а не за всички, над които работи служителят. Нещо, за което не бях се замисляла е, че теорията може успешно да се приложи и извън работната среда – при възпитанието на децата например.

Благодаря и ви пожелавам успех в популяризирането на Ситуационното лидерство!
—Вера Минкова, БНП Париба Лични финанси
Мениджър Обучение и развитие