Доказани резултати

Чрез доказан диагностичен процес, ние помагаме на водещи световни организации да решават комплексни бизнес въпроси, да постигат измерими резултати и да развиват лидерския потенциал за подобряване на продуктивността и представянето в работата.


общуване на общ език

Изграждането на успешна култура и стратегия изисква работещите на всички нива в организацията да са обединени и устремени към това. Мениджърите и подчинените имат нужда от обща рамка и език, за да разбират етапите на развитие и лидерските стилове. Този общ език е в центъра на оперативните лидерски системи на Бланчард – съчетание от ценности, умения и компетнции, които помагат на хората и организациите да достигнат лидерство на по-високо ниво.

лидерски модел от световна класа

Всички хора и екипи преминават през предвидими етапи на развитие. Изпълнението в работата също преминава през предвидима последователност от резултати подобна на тази при развитието на хората. Нашите програми са основани на поведенческите модели, които отразяват този процес на развитие и са лесно приложими на работното място. В резултат на това лидерите се научават как да ръководят хората в различни ситуации, екипите се развиват по-бързо, а отделните личности са по-ефективни и имат повече правомощия. Силата и просотата на ситуационния контекст превръщат модела в един от най-одобряваните лидерски процеси в света.

създаване на трайна промяна

Провеждането на обучение създава очаквания, че поведенията ще се променят и хората ще са по-ефективни и ще допринасят за общата рентабилност на организацията. Но, когато организациите провеждат обучението като единично събитие или не го обвържат със стратегическите инициативи, тогава може да се загуби въздействието на обучението и развитието на хората. Бланчард използва сътрудничество, диагностика и системност в процеса на обучение, което е два до три пъти по-ефективно от спорадичните обучения.