Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата Политика на поверителност.

 

Бланчард Интернешънъл България ООД събира определена информация директно чрез сайта www.blanchard-bg.com или чрез Google Analytics. Документът „Политика на поверителност“ описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

 

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на Услугата, която предоставяме на нашите клиенти и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни или услуги, свързани с дейността ни, препоръчани или посочени от клиенти на Бланчард България или за други уебстраници или онлайн услуги, свързани с Бланчард България.

 

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват, например, предоставяне на достъп до онлайн обучение, верифициране на Вашата самоличност, изпращане на съобщения, свързани с дейността ни, предоставяне на достъп до определени функционалности, регистрация за уебинари или организирани от нас събития, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

 

Ние събираме следната лична информация от използващите услугите ни ползватели:

 

  • Директно чрез уебсайта: име и фамилия, телефон, електронна поща;
  • При предоставяне на договорени услуги: адрес за доставка, данни за издаване на фактури и плащане по банков път, данни при издаване на фактура на физическо лице;
  • Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на ползвателите.

 

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

 

Използвайки нашите услуги, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност за достъп до уебсайта ни, достъп до онлайн обучения и обучения в зала, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, за да Ви бъдат изпратени поисканите от Вас пропуски и материали за обучения, за да ви изпращаме покани за уебинари, да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития, за да Ви предоставим цялостно обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугите, които очаквате. Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, когато това е необходимо с цел изпълнение на договореното между Вас и Бланчард България.

 

Вие имате право да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете с нас на контактите, публикувани на www.blanchard-bg.com.

 

Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за ползвателите на уебсайта ни, като например уебсайта, от който идвате на нашия уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип ползватели посещават уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме услугите си.

 

Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

 

Съгласявайки се да използвате услугите ни, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics и декларирате, че Ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

 

УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ И ДРУГИ ПРОСЛЕДЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички ползватели, включително и от нерегистрирани посетители, които не използват услугите, предоставяни от нас. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вшия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на уебсайта ни.

 

Бисквитките предоставят информация за употребата на услугите ни и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на уебсайта ни, бисквитките Ви идентифицират и подтикват уебсайта да попълни Вашето потребителско име, за да улесни достъпа Ви. Бисквитките също така ни позволяват да напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на услугите ни, като например времето, което ползвателите прекарват на уебсайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

 

Съгласявайки се да използвате услугите ни, Вие изразявате Вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics, и декларирате, че Ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, докато разглеждате уебсайта, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, със стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

 

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на www.blanchard-bg.com.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни. Ние можем да разкриваме Вашата лична информация на трети страни само с Вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задълженията по договорените услуги между Вас и Бланчард България.

 

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, например когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

 

Както e отбелязано по-горе, ние съставяме статистики за употребата на услугите от данни, събрани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Услугите, както и материали на трети страни, които са публикувани на уебсайта ни, съдържат връзки към и могат да ви позволят да посетите други електронни страници на трети страни. Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, Вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница или публикувайки рекламен банер, или друг вид реклама, Ви предлагаме възможност да взаимодействате с трета страна и решението Ви да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Бланчард България, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички ползватели на услугите ни.

 

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо Вас след уведомяване от Бланчард България и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

 

Вие се съгласявате, че всички изявления на Бланчард България, във връзка с изменението на тази политика ще бъдат публикувани на подходящо място на уебсайта ни.