„Мениджър за първи път“, Соня Славчева, Economy.bg