КОЕ Е ВАШЕТО НАЙ–ТРУДНО ЛИДЕРСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?

Често е трудно да се намерят решения, които истински да влияят на крайните резултати. Програмите на Blanchard© за обучение са създадени да развиват дейни лидери, които повишават ангажираността и задържането на хората, подобряват представянето в работата и повишават резултатите за вашата организация.


НИЕ МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА…


ОКУРАЖАВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ЕКИПНАТА РАБОТА

ИЗГРАЖДА САМОСТОЯТЕЛНИ ХОРА, КОИТО РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ

СТИМУЛИРА ТВОРЧЕСТВО И НОВАТОРСТВОТО

ИЗГРАЖДА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА ДОВЕРИЕ

НАСЪРЧАВА КУЛТУРАТА НА ВИСОКО КАЧЕСТВО

УВЕЛИЧАВА ПРОДУКТИВНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА

ПОДГОТВЯ СИЛНИ ЛИДЕРИ

УВЕЛИЧАВА АНГАЖИРАНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

УСКОРЯВА ИЗРАСТВАНЕТО НА НОВИТЕ МЕНИДЖЪРИ

ОТКРИВА КРИТИЧНИТЕ ПРОПУСКИ В ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА

ИНВЕСТИРА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА

РЪКОВОДИ УСПЕШНО ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРОМЯНА

УВЕЛИЧАВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕНИДЖЪРА

ЗАДЪРЖА НАЙ-ТАЛАНТЛИВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ПОДОБРЯВА МОТИВАЦИЯТА И НАМАЛЯВА ТЕКУЧЕСТВОТО

УПРАВЛЯВА РАСТЕЖА

УВЕЛИЧАВА РАБОТНИЯ КАПАЦИТЕТ
 


ПАРТНЬОРИ В ЛИДЕРСТВОТО


Почти четири десетилетия Blanchard© подготвят най-добрите световни мениджъри. Ние сме експерти в оперативното лидерство, обучаваме мениджъри, които знаят как да постигат резултати и същевременно създават среда, която ангажира и вдъхновява техните служители.


Целите на всяка организация са многообразни: изграждане на силни лидери, развиване на самостоятелни служители, подобряване на ангажираността или управление на дейностите при промяна. Каквото и да работите, имаме решение, което да ви помогне да посрещнете тези нужди и постигнете трайни резултати.
ВСЕКИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИДЕР

SLII®

SLII® е най-широко известният модел за лидерство в целия свят. Той обучава мениджърите как в точното време да дадат на хората това, от което се нуждаят, за да се ускори развитието им и да се изгради по-продуктивна и отдадена работна сила. ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

БЛАНЧАРД ОСНОВИ НА МЕНИДЖМЪНТА

Мениджър за първи път насочва вашите нови мениджъри по пътя към успеха, като им предоставя необходимите обучения и умения, за да бъдат ефективни лидери. ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

Програмите и услугите на Blanchard© се основават на десетилетия на научни изследвания и реални резултати. Те развиват страхотни хора, страхотни мениджъри и страхотни компании. Нека да поговорим за това как можем да помогнем на вашата компания да започне.