ОТКИЙТЕ УСПЕХА СЪС СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ ЛИДЕРСТВОТО

Бързото темпо на промяната днес поставя високи изисквания към лидерството. Мениджърите се нуждаят от програма за обучение на лидери, която им помага да бъдат гъвкави, да управляват в зависимост от ситуацията и да стимулира хората да успеят. SLII®, най-широко използваната програма за обучение на лидери в света, ги учи как да изграждат връзки със служителите, основани на насоки и подкрепа и да оказват въздействие на тяхното развитие. Когато това се случи, служителите са по-продуктивни и ангажирани, а техните организации просперират. Моделът SLII е много повече от мощна програма за обучение на лидери. Той осигурява изключителна възвръщаемост на инвестициите в организациите.

ОСНОВАН НА ИЗСЛЕДВАНИЯ

SLII® се основава на три десетилетия изследвания, милиони часове обучение в клас и силата на най-големите умове в областта на ученето.

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Повече от 10000 компании в света използват SLII за подобряване на продуктивността, намаляване на текучеството и увеличаване на продажбите и печалбите.

УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖИМ

SLII е ефективен в световен мащаб, независимо от вида на индустрията, езика или функциите на длъжността. SLII учи лидерите да дават на своите служители подходящите насоки и подкрепа в подходящия момент.

ДАЙТЕ НА ВАШИТЕ ЛИДЕРИ ИНСТРУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ДА ВДЪХНОВЯВАТ И ПОДОБРЯВАТ ПРЕДСТАВЯНЕТО В РАБОТАТАИЗПОЛЗВАНЕТО НА САМО ЕДИН ЛИДЕРСКИ СТИЛ НЕ ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА СМИСЛЕНИ ВРЪЗКИ

Изследвания показват, че служителите се нуждаят от различни насоки и подкрепа, в зависимост от тяхното ниво на компетентност и ангажираност. Много мениджъри обаче използват само един лидерски стил и резултатът им струва скъпо – текучество, липса на ангажираност, понижена продуктивност, пропуснати възможности и други.

 


 

СТРАХОТНИТЕ ЛИДЕРИ ИЗГРАЖДАТ СМИСЛЕНИ ВРЪЗКИ

Страхотните лидери дават на своите служители това, от което те се нуждаят в точния момент. Това означава да се водят с тях открити разговори, които разкриват възможности. Грижа за растежа на хората. Шанс за лидера да бъде техен шампион. Ситуационното водене е драматично отклонение от стиловете на управление от миналото. И това е подход, който дава значително по-добра възвръщаемост от другите стилове на управление. • icon
  ДОКАЗАНО И ИЗПИТАНО ВЪВ ВРЕМЕТО СЪДЪРЖАНИЕ
  Двете емблеми за лидерство в света SLII® и The One Minute Manager и съдържанието на останалите наши програми в областта на доверието, мотивацията, промяната и обслужването на клиентите е доказвано във времето хиляди пъти и осигурява възвръщаемост на вашата инвестиция (ROI).
 • icon
  ЛЕСНИ И МОЩНИ МОДЕЛИ
  Подкрепени с години изследвания и опит, нашите програми за обучение на лидери предлагат обикновени модели и мощни истини, които са лесни за разбиране, лесни за запомняне и лесни за прилагане веднага.
 • icon
  С ФОКУС ВЪРХУ МЕНИДЖЪРИТЕ
  Мениджърите са ядрото на вашата компания. Нашето лидерско обучение може да им помогне да бъдат ефективни оперативни лидери за изграждането на привлекателно работно място за служителите.
 • icon
  ВСЕОБХВАТЕН ОПИТ
  Нашият екип от лидери и експерти предоставя подходящи обучения за развитие на лидерството, за да помогнем на компаниите да изградят работна сила, която е отдадена на работата, продуктивна и постигаща резултати.


ДОКАЗАН, ПРОВЕРЕН ВЪВ ВРЕМЕТО ЛИДЕРСКИ МОДЕЛ


Моделът SLII® е лесно разбираема, практична рамка, която помага на вашите мениджъри да определят нивото на развитие на служителите за конкретна задача: D1 – Ентусиазиран начинаещ; D2- Разочарован учещ се; D3 – Способен, но предпазлив изпълнител; D4 – Самостоятелен успяващ. След това мениджърите използват подходящ лидерски стил (директивни и подкрепящи поведения), за да им помогнат да успеят: S1 – Директивен; S2 – Коучинг; S3 – Подкрепящ и S4 – Делегиращ.


SLII Experience™ , нашият печелещ награди дизайн, включва съвременните изследвания на Бланчард и ги комбинира с последните достижения на модерната теория. Това създава учебна практика, която позволява бързо овладяване на методологията и дава възможност на мениджърите да помогнат на техните подчинени да се издигнат до нови професионални висоти.